Emily profile

Watercolour + white gouache on coloured paper, size 10" x 8"