Emily 2021

Watercolour + white gouache on tan paper, size 8" x10"